nivoapp
اپليكيشن حسابداري شخصي نيوُ
نويسندگان
لینک دوستان
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 669
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است

فشار رواني و بي‌پولي در ايران

يكي از مهمترين عوامل بروز مشكلات و فشارهاي روحي و رواني فقر و مشكلات اقتصادي خانواده هاست با افزايش تورم توان مالي مردم كاهش يافته است و اين امر باعث فشار عصبي به آن ها خواهد شد
نتايج بررسي «عوامل مؤثر بر ايجاد فشار رواني در بين مردم ايران» نشان داد: از بين ۲۲ عامل تاثيرگذار بر استرس شهروندان، تورم و هزينه‌هاي زندگي با ميانگين ۴٫۱ از ۵ مؤثرترين عامل فشار رواني بر مردم كل كشور است.

 آمار تاثير تورم بر فشار رواني

مركز افكارسنجي دانشجويان ايران  به تازگي گزارشي را تحت عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد فشار رواني در بين مردم ايران» در سطح محدود منتشر كرده است.
اين گزارش حاصل يك پيمايش ملي با روش نمونه گيري خوشه اي است كه در ۱۰ استان كشور به اضافه استان تهران و با تعداد ۴۴۱۴ نمونه است كه در مراكز استان، شهرهاي درجه دوم و روستاها به شيوه حضور در ميادين اصلي شهر انجام شده است.
پريسا بذرافشان، پژوهشگر اين طرح در تعريف فشار رواني گفت: واژه استرس به معني فشار و اجبار، واژه‌اي است انگليسي و در زبانهاي مختلف با همين لفظ بكار برده شده است. در زبان فارسي واژه«فشار رواني»را به عنوان برابر نهاده استرس بكار برده‌اند كه با مفهوم دقيق استرس سازگار است. به عبارتي فشار رواني عبارت است از: يك واكنش جسمي كه به دنبال يك تحريك دروني (شناختي) يا بيروني (محيطي) به وجود مي آيد. البته از استرس تعاريف متعددي شده است. استرس يا فشار رواني مجموع واكنش‌هاي جسمي عاطفي و ذهني است كه ارگانيسم را در برابر محركهاي خارجي و داخلي كه برهم زننده ثبات و اوضاع فيزيولوژيك بدن كه عموما ناخواسته‌اند، نشان مي‌دهد به عبارت ديگر احساس تنش روي اعضاي بدن يا نيروي ذهني تأثير گذاشته و تعادل آن را برهم مي‌زند.

وي در خصوص قدرت جلوگيري از استرس افزود: اكنون در آغاز قرن بيست ويكم، اگرچه قدرت پيش بيني و جلوگيري از استرسهاي بزرگ (مايكرو استرس) فراهم گشته است، اما گويي استرسهاي بزرگ به استرسهاي كوچكتر (ميكرو استرس) تبديل گشته‌اند و تحقيقات متعدد نيز نشانگر آن است كه اثرات مخرب رواني مجموعه‌اي از ميكرو استرسها بيش از مايكرو استرسها مي‌باشد، ماندن پشت چراغ قرمز راهنمايي، از دست دادن شغل، ناكامي در ازدواج، همه و همه جلوه‌هاي تازه‌اي از اين نوع ميكرو استرسها مي باشند. البته لازم به تذكر است كه آدميان براي آنكه به طرز بهنجاري به كار و كوشش بپردازند، بايستي ميزاني از فشار رواني را احساس كنند. برانگيختگي هيجاني ملايم، آدمي را در جريان اجراي كاري كه بر عهده دارد هشيار نگه ميدارد، هنگامي كه هدف هاي درازمدت زندگي آدميان با سكوت و آرامش همراه شود، آنان احساس كسالت كرده در پي چيزهاي هيجانانگيز مي روند و به تماشاي فيلم هاي جاسوسي، بازي و تفريح و يا مراوده با ديگران روي مي آورند. به نظر ميرسد براي آنكه دستگاه عصبي آدمي درست كار كند بايستي ميزان معيني تحريك به آن وارد شود. اما در عين حال، فشار رواني شديد يا طولاني داراي اثرهاي آسيب زاي فيزيولوژيكي، روانشناختي و رفتاري است.

بذرافشان در خصوص طرح پژوهشي «بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد فشار رواني در بين مردم ايران» كه در آذر ۱۳۹۴ به بررسي ۲۲ عامل استرس زاي موثر بر سلامت روان افراد انجام شد افزود: در اينكه استرسهاي كوچك روزمره (ميكرواسترس) تاثيرات مخرب فراواني بر افراد دارند و تعادل حياتي انسان را برهم مي زنند بحثي نيست، ليكن وقايع مهم و بزرگ زندگي علاوه براثرگذاري كمي و كيفي، سبب ايجاد يك سلسله تغييرات فرعي نيز خواهند شد. مثلا طلاق معمولاً همراه با يك سلسله عوارض منفي مانند: تنهايي، مشكلات و واكنش هاي نامطلوب اجتماعي همراه است. بر اين اساس با توجه به اهميت استرس و نتايج خطرناك آن، در اين طرح پژوهشي ۲۲ عامل موثر بر استرس و فشار رواني مردم ايران، از ادبيات موضوع و تحقيقات پيشين استخراج شد و طي يك نظرسنجي علمي به محك نظر مردم قرار گرفت. در اين نظرسنجي مردم ميزان استرس زا بودن هر يك از اين ۲۲ عامل را در شهر محل زندگي خود مورد ارزيابي قرار دادند.

اين پژوهشگر افزود: مركز افكارسنجي دانشجويان ايران، به دنبال رويكرد نظام مند خود در بررسي مستمر مسائل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و سلامت شهروندي، پس از برگزاري طرح پژوهشي بررسي شاخصه هاي كيفيت زندگي مردم در ايران، در اين پژوهش مهمترين عوامل موثر بر استرس شهروندان را مورد بررسي قرار داده است. در اين طرح كه در بين شهروندان ۱۸ سال به بالاي خانوارهاي معمولي شهري و روستايي انجام شد، تلاش شد كه با حفظ نمايايي (معرف بودن) نمونه، شيوه انتخاب استان‌هاي مورد مطالعه به گونه‌اي باشد كه ابتدا استان‌ها از حيث متغيرهايي مانند جمعيت و جغرافيا خوشه‌بندي شده و سپس از هر كدام از خوشه‌ها (كه شامل استان‌هاي همگن از حيث متغيرهاي بالاست) يك استان انتخاب گردد. بر اين اساس استانهاي سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، اصفهان، كرمان، كردستان، لرستان، مركزي، آذربايجان شرقي، خوزستان گيلان و تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند.

وي در خصوص توزيع متغيرهاي جمعيت شناختي طرح مذكور خاطر نشان كرد: ۲۷٫۱ درصد حجم نمونه اين تحقيق مربوط به استان تهران و ۷۲٫۹ درصد مربوط به ساير استانهاي موجود در تحقيق است. ۵۰٫۳ درصد پاسخگويان، مرد و ۴۹٫۷ درصد زن بوده ¬اند و ميانگين سني افراد حاضر در تحقيق ۳۸٫۳ برآورد شده است.

وي در خصوص شاخص هاي اين تحقيق افزود: در اين تحقيق شش شاخص موثر بر استرس شناسايي شدند كه در هر شاخص ۳ تا ۵ عامل استرس زا مشخص شدند. اين شاخص ها عبارتند از: ۱٫ شاخص فشار رواني در حوزه مسائل زيست محيطي و آلودگي شهرها ۲٫ حوزه مسائل مربوط به گراني و تورم ۳٫ حوزه ايجاد احساس ناامني و ترس در شهروندان ۴٫ مسائل شخصي و خانوادگي شهروندان ۵٫ حوزه مسائل مربوط به محيط كار و شغل ۶٫ حوزه معضلات و نابساماني هاي اجتماعي.

بذرافشان در ادامه با تشريح نتايج اين طرح پژوهشي به بيان مهمترين دستاوردهاي اين طرح پرداخت و افزود: موثرترين عامل بر استرس شهروندان در حيطه مسائل زيست محيطي، آلودگي هواي شهرها با ميانگين ۳٫۳ از ۵ مي باشد كه ميزان استرس زا بودن آلودگي هوا در تهران واجد تفاوت معنادار با ساير نقاط كشور است.

مؤثرترين عامل ايجاد فشار رواني در حوزه مسائل اقتصادي بر مردم، «تورم، گراني و هزينه هاي بالاي زندگي» با ميانگين ۴٫۰ مي باشد. در اين آيتم نيز استان تهران واجد تفاوت معنادار با ساير نقاط كشور است و مردم تهران بيش از مردم ساير استانهاي كشور از تورم، گراني و هزينه هاي بالاي زندگي در فشار هستند. مؤثرترين عامل ايجاد فشار رواني در حوزه مسائل مربوط به احساس امنيت در جامعه، احساس ناامني از مواجهه با افراد شرور است. در اين شاخص دو آيتم ترس از سرقت يا اخاذي و ترس از سوء استفاده مالي نيز وجود داشت، كه در استان تهران علاوه بر احساس ناامني از مواجهه با افراد شرور، ترس از سرقت يا اخاذي نيز با ميانگين ۳٫۶ از ۵ به عنوان دو عامل موثر بر سلامت رواني قرار دارند.

مؤثرترين عامل ايجاد فشار رواني در حوزه مسائل مربوط به دغدغه هاي شخصي و خانوادگي؛ در كل كشور، دو عامل نگراني در مورد سلامت فردي و ترس از بيماري فرد يا يكي ازاعضاي خانواده شناخته شد. اما در اين شاخص در استان تهران سه عامل نگراني در مورد سلامت فردي، ترس از بيماري يكي از اعضاء و مصائب ازدواج به عنوان مؤثرترين عوامل ايجاد فشار رواني بر شهروندان تهراني شناسايي شدند. آمارها در اين شاخص نشان داد كه بين استان تهران و ساير استانها تفاوت معناداري از حيث آيتم هاي فوق وجود ندارد اما در استان تهران ترس از اختلافات خانوادگي واجد تفاوت معنادار با ساير نقاط كشور است.

مؤثرترين عامل ايجاد فشار رواني در حوزه مسائل مربوط شغل و محل كار، «پيدا كردن شغل مناسب» شناخته شد. در استان تهران نيز پيدا كردن شغل مناسب مؤثرترين عامل ايجاد فشار رواني بر شهروندان تهراني است كه از اين حيث تفاوت معناداري بين استان تهران با ساير استانها وجود ندارد. اما نكته قابل ملاحظه در اين شاخص وجود تفاوت معنادار ميان استان تهران با ساير استانها از حيث ترس از «نامناسب بودن روابط اجتماعي در محل كار» است.

مؤثرترين عامل ايجاد فشار رواني در حوزه مسائل مربوط معضلات و نابساماني ها در جامعه شامل مشكلات اداري، مسائل اخلاقي جامعه و نااميدي نسبت به آينده با ميانگين ۳٫۵ از ۵ مي باشد. اما در استان تهران مسائل اخلاقي جامعه با ميانگين ۳٫۶ و مشكلات اداري و نااميدي نسبت به آينده با ميانگين ۳٫۵، مؤثرترين عامل ايجاد فشار رواني بر شهروندان تهراني هستند.

بذرافشان در جمع بندي نتايج اين تحقيق خاطر نشان كرد: در مجموع آمارها نشان مي دهد كه از بين ۲۲ عامل تاثيرگذار بر استرس شهروندان، تورم و هزينه هاي زندگي با ميانگين ۴٫۱ از ۵ مؤثرترين عامل فشار رواني بر مردم كل كشور است. گراني مسكن و اجاره خانه با ميانگين ۳٫۸ دومين عامل موثر، نگراني در مورد پيدا كردن شغل مناسب براي خود يا يكي از اعضاي خانواده با ميانگين ۳٫۷ سومين عامل و مسائل و مشكلات مربوط به ازدواج خود يا يكي از اعضاي خانواده با ميانگين ۳٫۶ چهارمين عامل موثر بر استرس شهروندان هستند. همچنين قابل ذكر است كه در پيمايش سال ۱۳۹۳ نيز همين عوامل به همين ترتيب چهار عامل اول موثر بر استرس شهروندان بوده اند.

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۱:۵۵ ] [ راحيل محمدي ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب